Konsernin laskutusosoitteet

Laskujen käsittelyn ja maksujen nopeuttamiseksi tulee lasku osoittaa oikealle yhtiölle ja laskussa pitää näkyä mm. seuraavat tiedot:

  • tilaajan antama viite, jonka täytyy olla muodossa päänumero-alanumero, esim. 2000-2010
  • tilaajan nimi
  • yksilöidyt laskurivitiedot

Laskutusosoitteet

Etelä-Savon Energia Oy (y-tunnus: 0940995-3)
PL 166,
50101 Mikkeli

ESE-Verkko Oy (y-tunnus: 1868783-2)
PL 166,
50101 Mikkeli

ESE-Tekniikka Oy (y-tunnus: 1015666-6)
PL 166,
50101 Mikkeli

Huippuenergia Oy (y-tunnus: 1013548-6)
PL 166,
50101 Mikkeli

Haukivuoren Lämpö Oy (y-tunnus: 1017240-4)
PL 166,
50101 Mikkeli

Verkkolaskujen vastaanotto

Etelä-Savon Energia Oy
OVT-tunnus 003709409953
operaattoritunnus Ropo Capital Oy, 003714377140

ESE-Verkko Oy
OVT-tunnus 003718687832
operaattoritunnus Ropo Capital Oy, 003714377140

ESE-Tekniikka Oy
OVT-tunnus 003710156666
operaattoritunnus Ropo Capital Oy, 003714377140

Huippuenergia Oy
OVT-tunnus 003710135486
operaattoritunnus Maventa Oy, 003721291126

Haukivuoren Lämpö Oy
OVT-tunnus 003710172404
operaattoritunnus Maventa Oy, 003721291126

Rakentamispalvelun käänteinen arvonlisävero

ESE-konsernin yhtiöistä Etelä-Savon Energia Oy (0940995-3) ja ESE-Tekniikka Oy (1015666-6) ovat arvonlisäverolain tarkoittamia rakentamispalvelun myyntiä muutoin kuin satunnaisesti harjoittavia yhtiöitä ja ovat täten arvonlisäverolain 8c §:ssä tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia. Käännetyn verovelvollisuuden johdosta kyseiset yhtiöt ovat rakentamispalvelujen ostosta arvonlisäverovelvollisia palvelujen ostajana eikä yhtiöille tehtäviin rakentamispalveluja koskeviin laskuihin lisätä arvonlisäveroa.

ESE-Verkko Oy:n ei katsota myyvän rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti, joten ESE-Verkko ei ole rakentamispalvelun käänteisen arvonlisäveron piirissä. ESE-Verkolle lähetettäviin rakentamispalveluja koskeviin ostolaskuihin tulee lisätä kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.