Valtion virastotalo Mikkelissä siirtyi kiertokylmään


Valtion virastotalo Mikkelissä siirtyi nk. kiertokylmään, jonka tuotannosta syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja johdetaan kaukolämpöverkkoon

Valtion virastotalo Raatihuoneenkadulla Mikkelissä


Senaatti-kiinteistöjen kohde, Valtion virastotalo Mikkelissä on siirtynyt käyttämään hiilineutraalia kaukolämpöä. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on edesauttaa Suomen hiilineutraaliustavoitetta omien toimintojensa kautta; optimoimalla kiinteistökantansa kokonaisuutta, rakennuttamalla vähähiilisiä rakennushankkeita sekä toteuttamalla hiilineutraalia ylläpitoa.

Mikkelin virastotalon ilmanvaihtokonehuoneen laajennus ja ilmanvaihtokoneiden modernisointi ovat valmistuneet. Ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisessa virastotalo A:n kahdeksanteen kerrokseen huomioitiin rakennuksen suojeltu lasijulkisivu. Julkisivu suunniteltiin Mikkelin kaupungin ja Museoviraston ohjauksessa.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) toimitti Mikkelin Raatihuoneenkadun virastotaloon kiinteistöä palvelevan jäähdytysjärjestelmän, jossa hukkalämpö hyödynnetään takaisin kaukolämpöverkkoon. Ympäristöystävällisessä viilennysmuodossa jäähdytys toteutetaan Etelä-Savon Energia Oy:n toimittamalla ja ylläpitämällä kiinteistökohtaisella lämpöpumpulla.

Viilennys toteutettiin kiertokylmä- eli Combined Heating and Cooling (CHC) -laitoksena, jossa jäähdytyksestä syntyvä lämpö hyödynnetään, lämpö otetaan talteen ja johdetaan Mikkelin kaukolämpöverkkoon. Samanlaista ratkaisua ESE on testannut pienimuotoisesti Saimaa Stadiumin ja Mikkelin Raviradan jäähdytyksessä, joista saatua käytännön kokemusta on hyödynnetty virastotalon projektissa.

Hukkalämmön kierrätys pienentää merkittävästi laiteratkaisuja, sillä CHC-laitostoimituksessa tilaa vievät ja toisinaan äänekkäät lauhduttimet ovat tarpeettomia, mikä lisää energia- ja kustannustehokkuutta. Asiakkaalle syntyvät kustannukset ovat hyvin ennustettavissa laitetoimittajan vastatessa toimituksen investoinnista. Virastotalon viilennyksen toteutus on asiakkaalle huoleton, sillä tuotantolaitteiden huolto- ja ylläpitovastuu on ESEllä. Projektin kumppanuuksissa painotettiin paikallisia ja kotimaisia toimijoita.

ESElle näin mittava toteutus on päänavaus laajemman kiertokylmän rakentamiselle. Valtion virastotalon kiertokylmä on merkitykseltään yhtä mittava asia, kuin vuonna 1958 aloitettu kaukolämpötoiminta ja As Oy Sinitornin liittäminen kaukolämmitykseen. – Yhteistyökumppanina Senaatti oli varsin edistyksellinen lähtiessään haastamaan nk. perinteisiä ratkaisuja ja ottaessaan yhteyttä paikalliseen energiayhtiöön, toteaa ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen. – Yhdessä saimme ideoitua hyvän ja toimivan ratkaisun, joka palvelee myös ympäristöä.

Lisätietoja:
Timo Keskikuru, talotekniikan asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 551 4008
Auli Haapiainen-Liikanen, kaukolämpöpäällikkö, ESE, puh. 044 735 3819