Toimintaohjeet Lumo Energian asiakkaille, päivitetty 5.8.

Päivitys 05.08.2022:
ESE-Verkko on lähettänyt 5.8.2022 Lumo Energialta saamansa listan mukaisesti tiedotteet asiakkaille, jotka ovat jäämässä ilman sähkönmyyjää 1.9.2022 alkaen Lumo Energian lopettaessa toimintansa.
Mikäli emme saa uuden sähkönmyyjän aloitusilmoitusta 31.8.2022 mennessä, katkaisemme sähköntoimituksen 1.9.2022.
************

KKV 3.8.2022:

Lumo Energia on lähettänyt osalle asiakkaistaan ilmoituksen, jossa se kertoo sopimusten päättymisestä 1.9.2022 ja kehottaa asiakkaita etsimään uuden sähkönmyyjän, sillä sähkösopimuksia ei onnistuttu yrityskauppaneuvotteluissa siirtämään uudelle sähkönmyyjälle.

Jos olet saanut Lumo Energialta tällaisen ilmoituksen, uusi sähkösopimus kannattaa solmia mahdollisimman pian. Uudelle sähkönmyyjälle tulisi varata vähintään 14 päivää sähköntoimituksen järjestämiseen, mutta jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan.

Uuden sähkösopimuksen voi kilpailuttaa esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämässä sähkönhinta.fi-palvelussa.

Lähde:

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/sahkonmyyja-lumo-energia-lopettaa-toimintansa-osaa-asiakkaista-kehotetaan-viipymatta-solmimaan-uusi-sahkosopimus/?fbclid=IwAR3u00MMBYYRMNYbRBed2r2iq-9AgnG7NzGDU2WVo87A4cTm-A6xVE9JQFg