Soisalon Liikenne Oy aloitti kaasubusseilla Mikkelissä

Mikkelin kaupungin julkisen liikenteen sopimus kilpailutettiin syksyllä 2020. Kilpailun voitti Soisalon Liikenne Oy, joka liikennöi Mikkelin alueella neljällä biokaasubussilla.

Soisalon Liikenne Oy:n kaasubussi tankkaamassa biokaasua Graanin e-kaasuasemalla

Viisivuotinen sopimuskausi alkoi 1.5.2021. Kilpailutuksen voitti Soisalon Liikenne Oy, joka liikennöi Mikkelin alueella neljällä biokaasulinja-autolla. Ympäristönäkökohtiin ja paikallistalouteen on kiinnitetty huomiota, ja kilpailutuksessa velvoitettiin paikallisliikenteeseen ympäristöystävällisillä käyttövoimilla toimivia linja-autoja. Mikkelin kaupungin strategiaan kuuluu merkittävänä osana biopolttoaineiden käytön ja ympäristöystävällisten käyttövoimien lisääminen linja-autoliikenteessä. Näillä käyttövoimilla tarkoitetaan kaasua, sähköä ja uusiutuvaa dieseliä.

Mikkelin kaupungin palvelujohtaja Linda Asikainen kertoo, että Mikkelin kaupunki on tiiviisti mukana liikennebiokaasun käytön ja tuotannon kehityksessä. Kaupungin tavoitteena on ollut saada biokaasua käyttövoimaksi kaupungin joukkoliikenteessä, erityisesti kaupunkiliikenteessä.

Etelä-Savon Energia Oy jakelee biokaasua Mikkelin alueella e-kaasuasemat -brändin alla. Tällä hetkellä e-kaasuasemat sijaitsevat Mikkelissä kauppakeskus Graanin sekä Haukivuorella BioHauki Oy:n tuontatolaitoksen yhteydessä. Pian, kesäkuun aikana, valmistuu e-kaasuasema Tuskuun, josta saa paikallisen biokaasun lisäksi myös nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Lisäksi rakenteilla on asema Pertunmaalle Kuorttiin.

Biokaasu on paikallisesti tuotettua uusiutuvaa liikennepolttoainetta, jolla voidaan vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä jopa 90 %. Biokaasu tuo Mikkelin alueelle työtä ja elinvoimaa ulkomailta tuodun fossiilisen polttoaineen korvaajana, toteaa ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Mikkelissä on kaksi biokaasulaitosta: BioSairila Oy, joka sijaitsee Metsäsairilassa kierrätys- ja lajittelukeskuksen alueella ja BioHauki Oy, joka sijaitsee Haukivuorella. BioSairila Oy tuottaa kaasua paikallisista biojätteistä ja jätevedenpuhdistamolietteestä, BioHauki puolestaan tuottaa kaasua maatalouden sivuvirroista, kuten lehmänlannasta ja viherjakeista.

Tutustu e-kaasuasemiin tarkemmin täällä: