Mikkelin kaupunki keskittää biokaasun tuotannon ja jakelun sekä markkinaehtoiset jätehuoltopalvelut BioSairila Oy:hyn 1.1.2023

Vuoden 2023 alussa Etelä-Savon Energia Oy:n omistamat e-kaasuasemat -tankkausasemaketju ja Biohauen biojalostamo siirtyvät liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle. Lisäksi Metsäsairila Oy siirtää liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle markkinaehtoista kiertotalousliiketoimintaansa. BioSairila Oy omistaa jo yhden biojalostamon Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella.

Muutosten taustalla on Mikkelin kaupungin talous- ja tulevaisuusohjelman (TATU) tavoitteet kaupunkikonsernirakenteen tiivistämisestä sekä jäte- ja hankintalain vaatimusten muutokset. Muutosten jälkeen BioSairila Oy jatkaa toimintaansa Metsäsairila Oy:n tytäryhtiönä ja Etelä-Savon Energia Oy:n osakkuusyhtiönä. Metsäsairila Oy ja Etelä-Savon Energia Oy ovat molemmat Mikkelin kaupungin 100 % omistamia tytäryhtiötä.

Yritysten jätehuollon palveluita saa muutosten jälkeenkin tuttuun tapaan Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella. Jätekuormat tuodaan jatkossakin lajittelu- ja kierrätyskeskuksen yhteiskäyttövaa’alle ja jäte käsitellään paikallisesti tai toimitetaan tarvittaessa jatkokäsittelyyn. Yritysten laskutus, sopimukset ja raportointi hoituvat jatkossa BioSairila Oy:n nimellä.

Yritysten jätehuoltopalveluiden lisäksi BioSairila Oy keskittyy orgaanisten jätteiden käsittelyyn biojalostamoissa sekä liikennebiokaasun tuotantoon ja jakeluun e-kaasuasemilla. E-kaasuasemat palvelevat kuluttaja- ja yritysasiakkaita nykyiseen malliin.