Mikkelin kaupunki: Energiakauppa toteutunut - kauppahinta nousemassa ennakoitua suuremmaksi

Pursialan voimalaitos. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Kaupunginvaltuuston 20.3.2023 tekemän valtuutuspäätöksen mukaisesti Mikkelin kaupunginhallitus teki 6.11.2023 päätöksen, että kaupunki myy 49 prosenttia Etelä-Savon Energia Oy:stä abrdn plc:lle. Perjantaina 1.3.2024 kauppa sai lopullisen sinettinsä closing- eli täytäntöönpanotilaisuudessa, kun abrdn maksoi kauppasumman kaupungille. Samassa yhteydessä 49 prosentin omistusoikeus siirtyi ostajalle, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n liiketoiminta siirtyi uudelle ESE-Energia Oy:lle. Tilaisuudessa järjestettiin myös Etelä-Savon Energia Oy:n sekä uuden ESE-Energia Oy:n yhtiökokoukset, joissa yhtiöille valittiin hallitukset.

Closing-tilaisuus oli kaupan täytäntöönpano- ja voimaantulohetki, jossa vahvistettiin aiemmin sovittujen kaupan ehtojen täyttyminen, ostaja maksoi kauppahinnan ja 49 prosentin omistusoikeus siirtyi ostajalle. Kauppa tuottaa Mikkelin kaupungille yhteensä noin 190 miljoonan euron kassavirran, joka koostuu noin 130 miljoonan kauppasummasta, noin 31 miljoonan euron ylimääräisestä osingosta ja noin 28 miljoonan euron suuruisesta kaupungilta lainattujen konsernilainojen takaisinmaksusta. Closing-päivään liittyi myös ESE-konsernin uudelleenrahoitus, jolloin kauppasumman lisäksi ESEn aiemmat lainat maksettiin takaisin kaupungille. ESEn tilinpäätös laaditaan toimeenpanotilaisuuden jälkeen, maaliskuun loppuun mennessä. Sen perusteella kauppasumma tarkentuu lopullisesti. Samalla osakkaille maksettavan ylimääräisen osingon tarkka määrä täsmentyy.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen on tyytyväinen siihen, että kauppa saatiin vihdoin maaliin. ”Kaupan toteutuminen on tärkeä osa kaupungin talouden vakauttamisen kokonaisuutta. On positiivista, että ESEn hyvän tuloskehityksen vuoksi lopullinen tuloutussumma on mahdollisesti parempi kuin kauppaa allekirjoitettaessa ennakoimme. Saimme abrdn:ista hyvän kumppanin kehittämään ESEä ja alueen energiasektoria.”

Tuloutuvista varoista kauppasumma sekä osinko ovat eriä, jotka vaikuttavat vuoden 2024 tulokseen. Etelä-Savon Energian 49 % osakeomistuksesta tehdään myynnin myötä kaupungin taseeseen noin 7 miljoonan euron alaskirjaus, joten kokonaisuutena kauppa vaikuttaa vuoden 2024 tulokseen noin 155 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä kaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää noin 21,2 miljoonaa euroa, joten kaupan toteuduttua taseen alijäämä kääntyy vuoden 2024 tilinpäätöksessä noin 125-135 miljoonan ylijäämään. Kumulatiivisen ylijäämän tarkempi määrä vuoden 2024 tilinpäätöksessä riippuu myös kaupungin muusta talouden toteutumisesta vuonna 2024.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Pöyry näkee kaupan varmistumisen olevan konkreettinen ja merkittävä rajapyykki kaupungin talouden kolmiosaisen tervehdyttämisohjelman toimeenpanemisessa. ”Käyttötalouden tasapainopisteen saavuttaminen on tavoite, jonka valtuusto kaupunginhallitukselle antoi, ja joka näillä vuonna 2023 päätetyillä niin sanotuilla kolmen tukijalan toimenpiteillä on näkyvissä suunnitelmakauden lopussa vuonna 2027.”

Kaupasta tuloutuvia varoja lainoihin ja sijoituksiin

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tuloutuvilla varoilla maksetaan lainoja 100 miljoonalla eurolla ja loput sijoitetaan matalariskisesti ja hallitusti. Lainojen takaisinmaksun myötä kaupungin lainakanta pienenee ja korkokulut vähenevät. Lainoja maksetaan pois suunnitelmallisesti vuoden 2024 edetessä.

Varojen sijoittaminen tapahtuu ammattimaisia varainhoitopalveluja hyödyntäen. Sijoitusomaisuuden kartuttaminen turvaa kaupungin taloudellista tulevaisuutta myös pitkällä aikavälillä sekä antaa mahdollisuuden tasapainottaa käyttötaloutta tulouttamalla sijoitustoiminnan tuottoja. Sopimuskumppaneiksi valittavien varainhoitajien kilpailuttaminen on käynnissä, ja sijoitustoiminta käynnistyy kesän jälkeen. Alkusyksyyn saakka varoja kiinnitetään määräaikaistalletuksiin, joissa on perinteistä pankkitilitalletusta parempi korko.

Hallituksiin neljä kaupungin edustajaa

Täytäntöönpanotilaisuudessa järjestettiin Etelä-Savon Energia Oy:n sekä uuden ESE-Energia Oy:n yhtiökokoukset, joissa valittiin yhtiöille hallitukset. Molempien yhtiöiden hallituksiin nimettiin Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston 13.2.2024 päätökseen perustuen Heikki Nykänen, Harri Haavikko, Eveliina Naumanen sekä Tiina Snicker. Abdn:in nimeäminä henkilöinä hallituksiin valittiin Sotiris Calochristos, Markku Ryymin sekä Arto Räty. Hallitusten puheenjohtajana toimii Heikki Nykänen ja varapuheenjohtajana Harri Haavikko.

Katse tulevaisuuteen

Kaupan osapuolet ovat iloisia siitä, että prosessi on saatu päätökseen. ESEn hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen toteaa, että ”Etelä-Savon Energian viime vuosien hyvä kehitys ja taloudellinen onnistuminen keskeisissä liiketoiminnoissa mahdollisti kaupungille näinkin suuren tuloutuksen kaupan yhteydessä. Pitkä ja raskas prosessi on nyt päätöksessä ja kaupan ehdot ovat täytetty.”
Nykänen haluaa kiittää ESE:n toimivaa johtoa ja koko henkilöstöä jaksamisesta tämän prosessin aikana. ”Yhtiö on nyt uudessa vaiheessa ja tarvitsee omistajiltaan ymmärrystä yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi. ESE:n tulee myös vastata monenlaisiin haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.”

ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen suuntaa katseensa tulevaisuuteen. ”Suuren kansainvälisen toimijan mukaantulo ESEn omistajaksi on mielenkiintoinen mahdollisuus. Ei yksin ESElle, vaan myös Mikkelin kaupungille.”

Soti Calochristos, Investment Director of abrdn Infrastructure says, that “we are happy to confirm that the deal has finally closed, after a lot of hard work from both parties over the last few months. We are now looking forward to working closely with the City of Mikkeli and the Company to grow and support the business during its energy transition, whilst continuing to provide sustainable, reliable and affordable energy to the community of Mikkeli.”

(suom. ”Abrdnin investointijohtaja Soti Calochristos toteaa olevansa iloinen siitä, että kauppa on nyt saatu päätökseen. Prosessi on vaatinut paljon työtä molemmilta osapuolilta kuluneiden kuukausien aikana. abrdn odottaa innolla tiivistä yhteistyötä Mikkelin kaupungin kanssa. abrdn haluaa kasvattaa ja kehittää yhtiötä energiamarkkinoiden muutoksessa, sekä tarjota jatkossakin palveluita mikkeliläisille kestävästi, luotettavasti ja kohtuuhintaisesti.”)