Kuhankosken uusi vesivoimalaitos toimii säätövoimana ja tuottaa nollapäästöistä energiaa

Europarlamentaarikko, ministeri Mauri Pekkarinen käynnistää Kuhankosken laitoksen. Oikealla Koskienergian hallituksen puheenjohtaja Erkki Karppanen.

Laukaan Kuhankoskelle valmistui uusi, moderni, vesivoimalaitos. Vesivoimalaitoksen säädettävä sähköntuotanto kykenee reagoimaan tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin. Omistajilleen vesivoima tarkoittaa nollapäästöistä energiantuotantoa ja tärkeitä askelia vihreässä siirtymässä. Vaelluskaloille valmistettiin luonnonmukainen kalatie.

100 vuotta vanhan vesivoimalaitoksen viereen on valmistunut täysin uusi, moderni vesivoimalaitos. Uusi voimalaitos tuottaa energiaa noin 40 % aiempaa enemmän ja nostaa vuotuisen tuotannon vajaasta 25 GWh:sta 35 gigawattituntiin. Vuosienergian määrä yhdessä vanhan voimalaitoksen kanssa on lähes 40 GWh:ta, Kuhankosken voimalaitos onkin yhteisteholtaan ja energiamäärältään Koskienergian suurin voimalaitos. Uuden voimalaitoksen teho on parhaimmillaan 5,4 MW. Vanha, vuonna 1923 valmistunut voimalaitos jää toimimaan uuden vesivoimalaitoksen rinnalle varalaitokseksi.

Uusi koneasema sijaitsee vanhan koneaseman vieressä. Sinne ohjataan vesi noin 140 metriä pitkän ja noin 180 m² halkaisijaltaan, louhitun, osittain tunnelissa olevan yläkanavan kautta. Pudotuskorkeutta voimalaitoksella on 3,5 – 4 metriä. Kahden uuden turbiinin läpi virtaa yhteensä 160 m3/s (kuutiota sekunnissa) vettä (2 x 80m3/s).

Uusien koneistojen jäähdytysjärjestelmästä otetaan hukkalämpö talteen. Maalämpötekniikkaa hyväksi käyttäen lämpö siirretään vanhan voimalaitoksen uusittuun lämmitysjärjestelmään lämmittämään koneaseman sisätilat. Sata vuotta vanha voimalaitos on Keski-Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden listalla.

Voimalaitoksen rakennutti Koskienergia Oy. Pääurakoitsijana toimi SRV Infra, laitoksen pääsuunnittelija AFRY ja rakentamisen valvojana Fimpec Oy. Uudet turbiinit valmisti Andritz Hydro ja turbiineihin yhdistetyt generaattorit espanjalainen Indar Electric.

Koko rakennusprojektin ajan on seurattu rakennustöiden vaikutuksia jokiveden laatuun. Vesinäytteitä otettiin ennen rakentamisen aloittamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen päätyttyä ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Myös silmämääräistä tarkkailua tehtiin systemaattisesti.

Kuhankoski on merkittävä vaelluskalareitti, jota pitkin vaeltaa valtaosa maakunnan emokaloista ja vaelluspoikasista. Uusi, luonnonmukainen kalatie louhittiin kallioon uuden ja vanhan voimalaitoksen väliin turvaamaan vaelluskalojen kulkureitti voimalaitoksen ohi. Kalatien porrastus tehtiin isoilla kivillä ja kutualueet sorastettiin virtavesikunnostuksiin erikoistuneen kalabiologin ohjeistuksella ja valvonnassa. Vanhassa voimalaitoksessa kalaporras on ollut jo 1920-luvulta alkaen.

Vesivoimalaitoksen rakennusurakka kesti 11 vuotta. Suuren osan ajasta vei laitoksen rakennus- ja ympäristölupien käsittely sekä selvitystyöt. Varsinainen laitoksen rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2020 ja rakentaminen kesti 2,5 vuotta. – ”Vasta louhinnan ja rakennustöiden edetessä tajusi, kuinka mittavasta ja vaativasta rakennushankkeesta tässä on kyse. Lopputulokseen olemme erittäin tyytyväisiä ja päästöttömän energian tuotanto on varmistettu Kuhankoskella toivottavasti seuraavaksi sadaksi vuodeksi”, iloitsee toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen.

Uusi Kuhankosken voimalaitos on Koskienergian historian suurin hanke. Kokonaan uusia vesivoimalaitoksia ei ole rakennettu Suomessa tässä mittakaavassa vuosikymmeniin, eikä uusia hankkeitakaan ole suunnitteilla.

Koskienergia on kolmen paikallisen energiayhtiön, Etelä-Savon Energia Oy:n, Äänekosken Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n omistama vesivoiman tuottamiseen keskittynyt yhtiö. Koskienergia omistaa ja operoi 27 vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Hannu Ruotsalainen, 0407082165, hannu.ruotsalainen@koskienergia.fi