Hiilineutraalius vaatii toimenpiteitä - kaukolämmön hinta nousee, mutta kuitenkin valtakunnan keskitasoa vähemmänESE nostaa kaukolämmön hintaa 1.1.2022 alkaen 9 %:lla. Korotus koskee sekä tehomaksua että energian hintaa.

Useat energiayhtiöt ovat tänä syksynä ilmoittaneet merkittävistä hinnankorotuksista kaukolämmön hintaan polttoaineiden ja erityisesti päästöoikeuksien voimakkaan kallistumisen vuoksi. Ensi vuodelle polttoainetoimittajat ovat ilmoittaneet tuntuvista hinnankorotuksista. Puupolttoaineen hintojen nousu on tulevana lämmityskautena noin 12,5 %. Tämä arvio on kokonaisuudessaan varovainen eli mahdolliset muuttuvat tekijät tulevat kasvattamaan lisäkustannuksia.

ESEn kaukolämmön hinta on pidetty valtakunnallisessa keskitasossa. Tämä on mahdollistunut kauaskantoisella näkemyksellä sekä oikea-aikaisilla, mittavilla investoinneilla.

ESEn kaukolämmön polttoainejakauma on viime vuosina ollut n. 80 % puuta ja 20 % turvetta. Tulevana vuonna tavoitteena on laskea turpeen käyttöä edelleen jopa puoleen nykyisestä.

Turpeen korvaaminen Mikkelissä on tämänhetkisellä tekniikalla mahdollista vain polttamalla turpeen sijaan puuta. Huoltovarmuustason säilyttämiseksi korvaavan puupolttoaineen tulee olla turpeen veroista, eli karsittua rankapuuta. Rankapuun saatavuus on niukkaa, minkä johdosta polttoainetoimittajat ovat nostaneet rankapuun hintaa merkittävästi. Lisäksi korvattaessa turve puuraaka-aineella, sen varastointi ja logistiikka on haastavampaa ja kalliimpaa.

2010- luvulla ESE on investoinut voimakkaasti voimalaitoksen tehokkuuden ja talouden parantamiseksi tavoitteena vähentää turpeen käyttöä ja jarruttaa ilmastonmuutosta osana Mikkelin hiilineutraali-tiekarttaa. ESE on vähentänyt CO2-päästöjään noin 70 % viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kaikki nykyiset Pursialan voimalaitoksen kattilat on alunperin rakennettu silloisen (1984, 1990, 2005) tekniikan mukaisesti turvetta käyttäviksi, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut. Tilanteen korjaamiseksi 2010-luvulla on tehty mm. seuraavat investoinnit:

  • kattilainvestoinnit turpeen käytön vähentämiseksi noin 14 miljoonaa euroa
  • polttoainevarastointiin ja järjestelmiin puun käytön lisäämiseksi noin 16,5 miljoonaa euroa
  • kaukolämpöakku polttoaineiden käytön vähentämiseksi 2,5 miljoonaa euroa
  • tuotannonoptimointi ja tutkimushankkeet merkittäviä määriä.


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Erkki Karppanen, puh. 040 535 9999
kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen, puh. 044 735 3819