ESEn vuosi 2022: Poikkeuksellisen korkeat sähkön pörssihinnat historian parhaan tuloksen takana

Pursialan voimalaitos. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Etelä-Savon Energia Oy -konserni (ESE) saavutti vuonna 2022 historiansa parhaan tuloksen. Merkittävin tekijä tämän tuloksen takana oli poikkeuksellisen korkea sähkön pörssihinta. Sähkön voimakas hinnannousu alkoi jo vuoden 2021 lopulla. Pörssisähkön keskihinta oli Suomessa 153,50 €/MWh vuonna 2022, kun se vuonna 2021 oli 72,34 €/MWh ja vuotta aiemmin vain 28,02 €/MWh. Viime vuosien aikana Pursialan voimalaitoksen toimintaa on kehitetty esim. ajosuunnittelun ja kaukolämpöakun avulla siten, että saadaan hyödynnettyä korkeimmat tarjolla olevat sähkön pörssihinnat. ESE myy kaiken tuottamansa sekä osakkuusyhtiöiden kautta ostamansa sähkön pörssiin, eikä yhtiöllä ole ollut sähkön vähittäismyynnin asiakkaita sitten vuoden 2017.

Vuosi 2023 on alkanut lämpimänä ja sähkön pörssihinnat ovat palanneet vuoden 2021 tasolle, joten tuloksellisesti vuosi 2023 tulee jäämään merkittävästi vuoden 2022 tuloksesta. Energiantuotannon haasteena on pula puupolttoaineista. ESE pystyisi käyttämään huomattavasti nykyistä enemmän puupolttoainetta, mutta sitä ei ole saatavilla. Turpeen polttaminen taasen edellyttää päästöoikeuksien ostamista ja tähän käytetyt miljoonat lisäävät sähkön ja kaukolämmön tuotantokustannuksia. Niukkuus puupolttoaineista nostaa puupolttoaineiden hintoja, mikä edelleen nostaa tuotantokustannuksia. Vuonna 2022 puupolttoaineiden osuus käytetyistä polttoaineista oli 78,1 %, turpeen osuus 21,4 % ja öljyn 0,6 %.

Kaukolämpöä vuonna 2022 myytiin 370 GWh:ta eli määrä oli lämpimän vuoden johdosta 33 GWh:ta edellisvuotta pienempi. Pursialan voimalaitoksella kaukolämpöä tuotetaan puulla ja turpeella, mutta kaukolämmöntuotannossa tullaan hyödyntämään uusia ratkaisuja. Vuonna 2022 rakennettiin aurinkokeräinpuisto Mikkelin Tuskuun, jossa kaukolämpöä tuotetaan aurinkoenergialla. ESE on aloittanut myös sähkökattilan rakentamisen Pursialan voimalaitoksen tontille. Ideana siinä on, että alhaisen pörssisähkön hinnan aikaan tehdä kaukolämpöä sähköllä. Näin säästetään polttoaineita ja saadaan kaukolämmön tuotantokustannuksia pienemmiksi. Sähkökattila tullaan käyttöönottamaan kesällä 2024.

Vuonna 2022 konsernirakennetta pienennettiin. ESE onnistui pääsemään eroon Venäjän toiminoistaan myymällä OOO Russkij Les:n ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja OOO ESE myytiin kesällä 2022. Yhtiöllä ei enää ole mitään vastuita Venäjällä. Tytäryhtiöt BioHauki Oy ja Huippuenergia Oy taasen sulautettiin emoyhtiöön 30.9.2022, minkä jälkeen kaikki kaasuliiketoiminnot siirrettiin liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:hyn 31.12.2022. Käytännössä siirretyt kaasuliiketoiminnot koostuivat BioHauesta toiminnoista sekä e-kaasuasemista.

Vuoden 2022 tuloksestaan ESE maksaa omistajalleen Mikkelin kaupungille osinkoja 3,6 milj. euroa. Mikkelin kaupunki on aloittanut ESEn vähemmistöosuuden myynnin ja oletettavaa on, että prosessi saadaan päätökseen tämän vuoden aikana.

ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n vuoden 2022 sähkönsiirtomäärä oli 314 GWh (328 GWh). Siirtomäärässä näkyy edellisvuotta lämpimämmän vuoden vaikutus sekä sähkön säästäminen, johon kansalaisia kehotettiin sähköpulan uhatessa. Syksyllä 2022 ESE-Verkon alueella käytettiin sähköä jopa lähes 10 % edellisvuotta vähemmän. Sähköverkossa ei ollut laajoja tai pitkiä keskeytyksiä, joten asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika oli alle 7 minuuttia.

Uutta sähkön jakeluverkkoa rakennettiin 31 km ja uusia puistomuuntamoita asennettiin 17 kpl. Vuoden suurimmat työkohteet olivat Annilan–Porrassalmen alue, Ratamonkatu–Meijerinpuisto, Tikanpelto ja Tuppurala. Pientuotannon uusia liittymiä tuli lähes 100 kappaletta, ja yhteismäärä ESE-Verkon alueella on noin 280. Aurinkosähkötuotannon liittymisteho on nyt hieman yli 2,5 MWp.

ESE-Tekniikka Oy

ESE-Tekniikka Oy:n liiketoiminta koostuu huolto- ja asennustoiminnoista sekä palveluliiketoiminnasta, johon kuuluvat mm. aurinkosähköasennukset. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto vastasi edellisvuoden tasoa, ja tulosta saatiin parannettua edellisvuosista.


Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys


202220212020
Liikevaihto67,9 milj. euroa56,0 milj. euroa45,8 milj. euroa
Liikevoitto15,9 milj. euroa8,5 milj. euroa0,8 milj. euroa
Tilikauden voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja13,8 milj. euroa7,2 milj. euroa-0,9 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %12,1 %6,8 %0,8 %
Omavaraisuusaste %22,9 %18,5 %16,1 %
Oman pääoman tuotto %33,8 %21,0 %-3,0 %
Korolliset pitkäaikaiset velat82,5 milj. euroa87,3 milj. euroa103,8 milj. euroa
Investoinnit6,9 milj. euroa12,3 milj. euroa11,7 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)1,310,9
Liikevaihto/ työntekijä0,730,5660,449
Taseen loppusumma166,5 milj. euroa159,6 milj. euroa162,2 milj. euroa
Sähkön myynti GWh218 GWh215 GWh108 GWh
Kaukolämmön myynti GWh370 GWh403 GWh375 GWh
Sähkön siirto GWh314 GWh328 GWh309 GWhLisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040 535 9999


ESEn Vuosikertomus 2022

ESEn Vastuullisuusraportti 2022