ESE-Verkko siirtyy vaiheittain varttiluentaan 5.4.2023 alkaen

Sähkömarkkinalaki velvoittaa jakeluverkonhaltijat mittausvastuuseen verkkoalueillaan. Nykyisin mittausjakson pituus on tunti, mutta jatkossa siirrytään 15 minuuttiin. Osa ESE-Verkon mittauspisteistä saadaan varttiluentaan mittareiden etäohjelmoinnilla, osassa kohteista joudutaan vaihtamaan mittari.


ESE-Verkolla suoritetut mittarinvaihdot ovat aikataulullisesti onnistuneet niin, että koko mittarikannan uusimista kerralla ei tarvita. Jotta kaikki kohteet saadaan varttimittaukseen, vaihtoa vaativia kohteita on noin 6 % mittarikannasta. Käytännössä kaikki loputkin käyttöpaikat on saatu varttimittaukseen vuosien 2023-2024 aikana.


Mittareiden ohjelmoinnit on aloitettu maaliskuun lopulla ja ensimmäisistä kohteista toimitetaan 15 minuutin mittaustietoa datahubille 05.04.2023 alkaen. 22.5.2023 mennessä 94% mittaustiedoista toimitetaan 15 minuutin mittausjaksoissa.


ESEOnlinessa mittaustiedot näkyvät toistaiseksi vielä kaikilla tunnin tarkkuudella. Kun tarvittavat muutostyöt on tehty, kerromme tästä nettisivuillamme.


Mikäli asiakkaamme haluavat tarkistella mittaustietojaan 15 minuutin tarkkuudella, sen pääsee tekemään datahubin asiakasportaalista sitä mukaa, kun käyttöpaikan mittauslaitteisto varttimittauksen mahdollistaa.

Lisätietoja asiakasportaalista täältä:

Fingrid asiakasportaali