ESE-Verkko Oy valmistautuu pientuotannon netotukseen

Valtioneuvoston uudessa asetusmuutoksessa sallitaan pientuotannon ja kulutuksen tunnin sisäinen netotus. Tunnin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. Jos tunnin aikainen sähkönkulutus on ylituotantoa pienempää, sähkönmyyjä maksaa ylituotannosta hyvityksen. Netotuksen jälkeen samalla tunnilla ei voi olla sekä kulutusta että tuotantoa.

Netotus otetaan käyttöön ESE-Verkon verkkoalueella järjestelmämuutosten valmistuttua, alustavan aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2021. Netotukseen siirtyminen ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Verkkoomme kytketyt enintään 100 kVA pientuotannot siirtyvät netotuksen piiriin automaattisesti.

Muutoksen jälkeen pientuottaja näkee siirtolaskulla netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan. Tuntikohtainen ylituotanto on jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty jakeluverkosta saman tunnin aikana. Lisäksi pientuottaja näkee netotuksen jälkeisen ylituotannon määrän, jonka sähkönmyyntiyhtiö hyvittää pientuottajalle. ESE-Verkko Oy ei veloita tuotannon ylijäämän jakeluverkkoon siirrosta.