ESE-Verkko Oy aloittaa pientuotannon netotuksen 1.1.2022

Valtioneuvoston uudessa asetusmuutoksessa sallitaan pientuotannon ja kulutuksen tunnin sisäinen netotus. Tunnin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt tuotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. Jos tunnin aikainen sähkönkulutus on tuotantoa pienempää, sähkönmyyjä maksaa ylituotannosta hyvityksen. Netotuksen jälkeen samalla tunnilla ei voi olla sekä kulutusta että tuotantoa.

Netotus otetaan käyttöön ESE-Verkon verkkoalueella 01.01.2022. Netotukseen siirtyminen ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Verkkoomme kytketyt enintään 100 kVA pientuotannot siirtyvät netotuksen piiriin automaattisesti.

Muutoksen jälkeen pientuottaja näkee siirtolaskulla netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan. Tuntikohtainen kulutuksen ylittävä tuotanto on jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty jakeluverkosta saman tunnin aikana. Sama tieto toimitetaan myös sähkön myyjällenne.
ESE-Verkko Oy ei toistaiseksi veloita tuotannon ylijäämän jakeluverkkoon siirrosta.

Netotetut tuntisarjat ovat nyt nähtävissä myös ESE Online palvelussa 01.01.2022 alkaen.
Alla olevassa kuvassa on esimerkinomaisesti näytetty, kuinka netotetut tuntisarjat muodostuvat.

Esimerkissä on laskettu yhteen tunnin kokonaistieto sarakkeessa Laskettu määrä.
Jos kulutus on ollut suurempaa kuin tuotanto, lukema on laskennassa positiivinen ja on netotettua kulutusta.
Jos tuotanto on ollut suurempaa kuin kulutus, lukema on laskennassa negatiivinen ja on netotettua tuotantoa.