ESE on tilanteen tasalla: varautuminen sähköpulaan


Mitä sähköpula tarkoittaa?
Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto on tehdä hallittuja ja suunnitelmallisia sähkökatkoja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Toteutuessaan katkot kestäisivät kerrallaan noin kaksi tuntia ja niitä kierrätetään asiakkaiden välillä.


Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla:

 • Pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson seurauksena
 • Äkillisten yhtäaikaisten häiriöiden seurauksena, jolloin merkittävä voimalaitos tai sähkön siirtoyhteys ei ole käytössä
 • Edellisten yhdistelmänä, jolloin kylmällä pakkasjaksolla tapahtuu voimalaitoksen tai siirtoyhteyden äkillinen vikaantuminen


Suomessa sähköjärjestelmän tasapainosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Miten ESE-Verkko rajoittaa kulutusta sähköpulatilanteissa?
Mikäli kulutusta jouduttaisiin rajoittamaan sähköpulatilanteesta johtuen, kantaverkkoyhtiö Fingrid antaa paikallisille sähköverkkoyhtiöille tiedon irti kytkettävän tehon määrästä. Paikallinen sähköverkkoyhtiö toteuttaa tämän jälkeen sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina. Yksittäisen sähkökatkon pituus on noin kaksi tuntia. Katkoja voidaan joutua tekemään samalle alueelle useammin kuin kerran, mutta katkojen välissä on sähköt päällä vähintään kaksi tuntia.

ESE-Verkko on huomioinut seuraavat asiat irtikytkentäsuunnittelussa:

 • Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten sairaalat, pelastuslaitokset yms.
 • Katkot kohdistuvat Mikkelin keskustan ulkopuolisille alueille
 • Katkot koskevat ensisijaisesti asuinalueita ja nämä alueet voivat sisältää muunkin tyyppisiä yksittäisiä kuluttajia (kaupallinen ja julkinen ala), koska näiden rajaaminen pois katkon piiristä ei aina ole mahdollista
 • Katkot toteutetaan sähköasemilta johtolähdöittäin, joten yksittäisten asiakkaiden rajaaminen katkojen ulkopuolelle on teknisesti haastavaa


Pahimmassa äkillisessä sähköpulatilanteessa myös kriittiset kohteet voivat jäädä sähköttä, jos päädytään tilanteeseen, jossa Fingrid joutuu pudottamaan kuormia laajemmilta alueilta.

Miten ESE tiedottaa sähköpulan aiheuttamista sähkökatkoista?
Mahdollisten ja ennakoitavien sähkökatkojen laajuudesta ja aikatauluista tullaan tiedottamaan

 • Kotisivuillamme (www.ese.fi)
 • Somekanavillamme (Facebook, Instagram)
 • Mikkelin kaupungin viestintäkanavilla
 • Lisäksi ilmoitukset lähetetään tiedoksi Länsi-Savolle, YLE Mikkelille sekä asiaan liittyville viranomaisilleMiten voin varautua sähköpulasta aiheutuneisiin sähkönjakelun keskeytyksiin?
Sähköpulan aiheuttamiin sähkönjakelunkeskeytyksiin tulisi varautua samalla tavoin kuin muihinkin sähkökatkoksiin.
Seuraa Fingridin sekä ESE:n nettisivuja sekä sosiaalisen median kanavia.
Mikäli käytössäsi on UPS-järjestelmiä tai varavoimakoneita, kannattaa niiden toimivuus varmistaa ja testata tasaisin väliajoin.
Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteesi ladattuina ja/tai hanki varavirtalähteitä.
Jokainen meistä voi vaikuttaa sähköpulan syntymiseen vähentämällä omaa sähkönkäyttöään. Mitä vähemmän sähköä käytetään, sitä varmemmin sähköntuotanto riittää.


Energian säästövinkkejä: https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit
Lisää tietoa sähköpulasta: https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/
Energiateollisuus: https://energia.fi/uutishuone/materiaalipankki/kysymyksia_ja_vastauksia_sahkopulasta.html