ESE-konsernin ensimmäinen tytäryhtiö ja uusin tulokas juhlivat syntymäpäiväänsä 1.1.2021

Mikkelin Energialaitos muuttui osakeyhtiöksi, Etelä-Savon Energia Oy:ksi (ESE), 1.1.1994. Samalla perustettiin pöytälaatikkoon kolme osakeyhtiötä: Pohjaenergia Oy, Keskienergia Oy ja Huippuenergia Oy. Pöytälaatikosta nostettu Pohjaenergia kirjattiin työnantajarekisteriin 1.1.2001 ja sai nimekseen ESE-Tekniikka Oy. Keskienergia Oy sai operatiivisen elämän Koskienergia Oy:nä vuonna 2003. Energialiiketoiminnan alla toiminut aurinkoliiketoiminta yhtiöitettiin Huippuenergia Oy:ksi 1.1.2020.

Vuosituhannen vaihteessa ESEssä luotiin uutta kasvustrategiaa. Jo tuolloin koettiin, että perinteisten liiketoimintojen kasvu oli rajallista, johtuen vaikuttamispiirin ulkopuolisista muuttujista (esim. ilmasto) ja osittain epäterveen kilpailun takia. Emoyhtiöstä päätettiin eriyttää suurjännite- ja katuvalaistustekniikkaan liittyvät osat, kaukolämpöverkoston ulkopuoliset suurkiinteistöjen lämmitysratkaisut ja teknisten palveluiden myynti. ESE-Tekniikka perustettiin tekemään ”tiikerinloikkaa”, uutta liikevaihtoa konsernille uusilta asiakassegmenteiltä.


Valaisinpylvästä Mikkelin kirkkopuistossa huoltamassa Raimo Heinipuro.

Ensimmäisinä vuosina ESE-Tekniikkaa työllistivät lämpölaitosten ylläpitosopimukset, sähköurakointi ja katu- ja liikennevalaistuksen huoltotyöt. 2010-luvulla lämpölaitosten ylläpito siirrettiin emoyhtiön hoidettavaksi. Vuosikymmenen suuria projekteja oli koko Mikkelin kaupungin valaistusverkon valaisinten uusinta. Kuluneena vuonna aloitettiin alihankintatyöt sähköasemilla ja solmittiin huoltosopimuksia kaupunkikonsernin yhtiöiden, esim. Metsäsairilan jäteasema, Mikkelin lentoasema ja Mikkelin vesiliikelaitos, kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuonnaan Huippuenergia kasvatti E-Kartoitus-kumppaniverkostoaan Suomen suurimpiin kaupunkeihin. E-Kartoitus on Huippuenergian konsepti ja laskentaohjelmisto sähköalan ammattilaisille, jolla tutkitaan ja todetaan esim. taloyhtiöiden parkkipaikkojen kelpoisuutta sähköauton lataamiseen. Vuosi 2020 oli myös kiireistä aikaa Foremica- tuotteistuksen ja jälleenmyyntiverkoston kasvattamisen myötä.

Haukivuorella sijaitsevan biokaasuvoimalan pihalla on Huippuenergian toimittama aurinkosähkövoimala.

Nämä kaksi merkkipäiväänsä viettävää yhtiötä ovat tehneet jo useamman vuoden ajan yhteisiä projekteja, suurimpana Haminan Mäkelänkankaan hybridivoimalan aurinkopuiston projektointi ja urakointi vuonna 2016.

Merkkipäiviä juhlitaan työn merkeissä.


Kommentit