ESE ei nosta sähkön siirtohintaa vuodenvaihteessa, kaukolämmön hintaan inflaation suuruinen tarkastus
​​​​​​​

Raju polttoaineiden kustannusten nousu pakottaa ESEn tarkastelemaan energian myyntihintoja. Kaukolämmön hintaan tehdään 7,8 % suuruinen korotus. Sähkön siirtohintaa ei koroteta. Omistajalle esitetään korotettua osingonmaksua vuodelta 2022.

Venäjän hyökkäyssodasta ja talouspakotteista aiheutunut tuontiraaka-aineen loppuminen on nostanut kotimaisen puupohjaisen polttoaineen kysyntää ja sen mukana hintoja noin 30 %. Myös polttoaineiden kuljetuskustannukset ja tarvikkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet.

ESE korottaa kaukolämmön teho- ja energiahintaa 7,8 % vuoden 2023 alusta alkaen. Hinnan korotus merkitsee kerrostaloasuntoa kohden noin 10 €, rivitaloasuntoa kohden noin 14 € ja omakotitaloa kohden noin 16 € lisäkustannusta kuukaudessa. Kaukolämmön hinnankorotuksen tarvetta kompensoidaan toiminnan tehostumisella sekä tuotetusta sähköstä saaduilla tuloilla. Hinnan korotus on huomattavasti suomalaisten energiayhtiöiden keskimäärin tekemiä korotuksia maltillisempi.

Sähkön siirtohinta ei nouse vuoden 2023 alussa. Siirtohintoja ei nostettu myöskään vuoden 2022 alussa.

ESE esittää, että omistajalle, eli Mikkelin kaupungille maksettaisiin korotettua osinkoa vuodelta 2022 noin 3,6 M €, jolloin kokonaistuloutus on noin 4,3 M €. 2000-luvulla ESE on tulouttanut omistajalleen lähes 105 M € nykyrahaan muutettuna.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Erkki Karppanen, puh. 040 535 9999
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen, puh. 040 747 2935
​​​​​​​