Erittäin onnistunut vuosi 2021- lainasalkku keveni ja omavaraisuus parani
​​​​​​​

Pursialan voimalaitos (kuva: Kimmo Iso-Tuisku)

Vuosi 2021 oli ESEn liiketoimintojen kannalta erittäin onnistunut. Vuosi oli selvästi vuotta 2020 kylmempi ja pörssisähkön hinta nousi uusiin ennätyksiin. Kaukolämmön myynti ja sähkönsiirto toteutuivat selvästi budjetoitua parempina. Sähköä tuotettiin viimevuosia enemmän ja siitä saatiin hyvä hinta markkinoilta. Koronapandemia jatkui edelleen, mutta se ei aiheuttanut ongelmia yhtiön toiminnalle. ESE pystyi lyhentämään ennenaikaisesti lainojaan 13 M eurolla. Vuodesta 2021 ESE maksaa omistajalleen Mikkelin kaupungille osinkoja 2,86 miljoonaa euroa.

Vuosi 2022 on alkanut myös hyvin ja alkuvuoden tulos on toetutunut merkittävästi budjetoitua parempana. Sähköstä saatu tuotantohinta on ollut edelleen hyvin korkealla tasolla koko alkuvuoden. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suurta heiluntaa energiamarkkinoilla. ESE onnistui myymään metsänvuokrayhtiönsä Venäjältä jo viime vuonna ja kaikki Venäjällä olleet toiminnot on ajettu alas. Venäjältä tuodun metsähakkeen puuttuminen suomalaisesta energiajärjestelmästä tullee aiheuttamaan haasteita polttoaineen hankinnalle ja tulee myös kasvattamaan turpeen käyttöä energiantuotannossa. Polttoaineiden hintatasot ovat kääntyneet voimakkaaseen nousuun Ukrainan sodan seurauksena. Myös erittäin korkeaksi kohonnut päästöoikeudenhinta nostaa merkittävästi turpeen käytöstä syntyviä kustannuksia.


e-kaasuasemat

Liikennebiokaasun jakelua kehitettiin edelleen rakentamalla uusi iso paineistetun biokaasun ja raskaan liikenteen LNG-tankkausasema Tuskuun Jyväskyläntien varrelle. Loppukesällä valmistui lisäksi Kuortin kaasuasema. Nykyisellään e-kaasuasema verkosto kattaa hyvin Mikkelin lähialueen.


ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n vuoden 2021 sähkönsiirtomäärä oli 328 GWh (309 vuonna 2020). Sähkön siirtomäärän kasvussa selvästi merkittävin tekijä oli selvästi kylmempi vuosi.

Sähköverkossa oli hyvin vähän käyttökeskeytyksiä, mutta kaksi pitkää ja laajaa 20 kV:n keskeytystä kasvattivat keskimääräisen keskeytysajan 23 minuuttiin. (vuonna 2020 keskeytyksiä oli viisi ja puoli minuuttia). Asiakastieto-, mittaustieto- ja online-järjestelmien uusintaprojekti onnistui, ja uudet järjestelmät otettiin tuotantokäyttöön tammikuussa. Myös sähköverkon kaukokäyttöjärjestelmä uusittiin.


ESE-Tekniikka Oy

ESE-Tekniikka Oy:n liiketoiminta koostuu huolto- ja asennustoiminnoista sekä palveluliiketoiminnasta. Vuonna 2021 yhtiö jäi budjetoidusta liikevaihto- ja tulostavoitteestaan. ESE-Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja vaihtui vuoden 2021 aikana, uutena toimitusjohtajana aloitti 1.9.2022 Aki Kaukonen.Valonjuhla

Lokakuun 9. päivänä vuonna 2020 tuli kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun Mikkeliin perustettiin Osakeyhtiö Mikkelin sähkölaitos. Sähköyhtiön tehtäväksi annettiin kohtuullista korvausta vastaan ylläpitää kaupungin katuvalaistusta ja toimittaa sähköä yksityisille.

Suunnitellut 120-vuotisjuhlat jäivät vuonna 2020 pitämättä covid-19 pandemian vuoksi, mutta Mikkelin katuvalojen syttymisen 120-vuotisjuhlaa vietettiin lopulta Valonjuhlassa 22. lokakuuta 2021.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys


202120202019
Liikevaihto56,0 milj. euroa45,8 milj. euroa50,5 milj. euroa
Liikevoitto8,5 milj. euroa0,8 milj. euroa5,0 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja7,2 milj. euroa-0,9 milj. euroa5,1 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %6,8 %0,8 %5,1 %
Omavaraisuusaste %18,5 %16,1 %18,4 %
Oman pääoman tuotto %21,0 %-3,0 %14,4 %
Korolliset pitkäaikaiset velat87,3 milj. euroa100,6 milj. euroa96,4 milj. euroa
Investoinnit12,3 milj. euroa11,7 milj. euroa14,4 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)1,00,90,9
Liikevaihto/ työntekijä0,5660,4490,495
Taseen loppusumma159,6 milj. euroa162,2 milj. euroa160,7 milj. euroa
Sähkön myynti GWh215 GWh182 GWh195 GWh
Kaukolämmön myynti GWh403 GWh343 GWh386 GWh
Sähkön siirto GWh328 GWh309 GWh332 GWh


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040 535 9999

ESEn vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.ese.fi -> ESE-konserni -> Julkaisut -> Vuosikertomus

​​​​​​​