Suunniteltu käyttökeskeytys kaukolämmön jakelussa Porrassalmenkadulla 29.4.2024 klo 19.00–22.00

Suoritamme kytkentätöitä Vilhonkadulla. Lämmön/lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy ko. ajaksi.
Keskeytys voi olla ilmoitettua lyhyempi. Pahoittelemme korjaustöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Käyttökeskeytysalueet:

Porrassalmenkatu 11

Lisätiedot 07.00–16.00 kaukolämpöverkon kunnossapito 0447353864, 0408619629

Työajan jälkeen klo 16.00–07.00 kaukolämpöpäivystäjä (015) 195 3873