Suunniteltu käyttökeskeytys kaukolämmön jakelussa Mäntytiellä ti 23.1.2024

Lämmön / lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy ko. ajaksi.
Keskeytys voi olla ilmoitettua lyhyempi.

Käyttökeskeytysalue:

Mäntytie 4,6-8,12

Lisätiedot 07.00–16.00 kaukolämpöverkon kunnossapito 0447353864, 0447353863

Työajan jälkeen klo 16.00–07.00 kaukolämpöpäivystäjä (015) 195 3873