Suunniteltu käyttökeskeytys kaukolämmön jakelussa Kasarminkadulla 2.5.2024 klo 7.30 - 18.00

Lämmön/lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy ko. ajaksi.
Keskeytys voi olla ilmoitettua lyhyempi. Pahoittelemme kytkentätöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Käyttökeskeytys alueella;

Jääkärinkatu 1
Kasarminkatu 1-6

Lisätiedot 07.00–16.00 kaukolämpöverkon kunnossapito 0447353864, 0447353863

Työajan jälkeen klo 16.00–07.00 kaukolämpöpäivystäjä (015) 195 3873