Suunniteltu kaukolämmön käyttökatkos Polttimonkadulla ti 12.7.2022 klo 7.30-16.00

Käyttökeskeytysalue:

Joos.Sajaniemenkatu 5
Päämajankatu 12

Lisätiedot 07.00-16.00 kaukolämpöverkon kunnossapito 0447353863, 0447353819

Työajan jälkeen klo 16.00-07.00 kaukolämpöpäivystäjä (015) 195 3873