Haastava vuosi 2020Vuosi 2020 jää historiaan erittäin poikkeuksellisena ja vaikeana vuotena, näin se oli myös ESE- konsernille. Tilikauden liikevaihto ja tulos jäivät merkittävästi budjetoitua heikommiksi. Mittaushistorian lämpimin vuosi vähensi merkittävästi kaukolämmönmyyntiä ja sähkönsiirtoa. Myös sähkönpörssihinta jäi viime vuonna poikkeuksellisen alhaiseksi. Maailmanlaajuinen koronapandemia aiheutti haasteita myös ESEn toiminnalle, mutta niistä selvittiin hyvin ja Mikkelin energiahuolto saatiin turvattu ilman asiakkaille näkyviä ongelmia. Vuodesta 2020 ESE maksaa omistajalleen Mikkelin kaupungille osinkoja 2,00 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021 alkoi paljon paremmissa merkeissä, kun talvikuukausien lämpötilat olivat hiukan pitkänajan keskiarvoja kylmemmät. Myös sähkönpörssihinta on ollut alkuvuoden aikana aiempiin vuosiin nähden korkealla tasolla. Alkuvuoden kaukolämmönmyynti ja sähkönsiirtomäärät ovat olleetkin selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla. Mustana pilvenä tämän vuoden taivaalla on ollut puupolttoaineiden saatavuus ongelmat, mitkä aiheuttavat tällä hetkellä haasteita Pursialan voimalaitoksen polttoaineiden hankinnassa. Puupolttoaineen saatavuus ongelmat ohjaavat ESE:ä suurempaan turpeen käyttöön tänä vuonna. Erittäin korkeaksi kohonnut päästöoikeudenhinta nostaa merkittävästi turpeen käytöstä syntyviä kustannuksia.

e-kaasuasemat

ESE lanseerasi vuonna 2019 e-kaasuasemat -tuotemerkin omille kaasuasemilleen, joita on nyt kaksi. Asemat sijaitsevat Mikkelin Graanilla ja Haukivuorella. Liikennebiokaasun jakelua kehitettiin päivittämällä Graanin tankkausasemalle uusi ja entistä tehokkaampi laitteisto. Lisäksi ryhdyttiin rakentamaan uutta isoa paineistetun biokaasun ja raskaan liikenteen nesteytetyn maakaasun (LNG) tankkausasemaa Tuskuun Jyväskyläntien varrelle sekä suunnittelemaan ja luvittamaan Kuortin kaasuasemaa.


Huippuenergia Oy

Kulunut vuosi oli ESEn tytäryhtiön Huippuenergia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi. Aiemmin yhtiön toiminta oli ollut osa emoyhtiön toimintoja. Toiminta keskittyi vuoden aikana Foremica 3 -tuoteperheen kehittämiseen ja tuotteistamiseen, minkä lisäksi lanseerattiin hyvän vastaanoton saanut e-kartoitus taloyhtiöille.


ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n vuoden 2019 sähkönsiirtomäärä oli 309 GWh (332 vuonna 2019). Sähkön siirtomäärän laskussa näkyvät Helprint Oy:n toiminnan loppuminen Mikkelissä sekä lämmin vuosi.

Yhtiön verkossa oli jälleen vähän sähkönsiirron keskeytyksiä. Yhteensä niitä kertyi asiakasta kohden vain viisi ja puoli minuuttia (vuonna 2019 keskeytyksiä oli 10 ja puoli minuuttia). Verkonrakennuksessa jatkettiin edelleen 20 kV-verkon maakaapelointia ja vanhojen muuntamoiden uusintaa asemakaava-alueilla. Näiden töiden myötä saatiin 700 käyttöpaikkaa lisää säävarmaan sähkönjakeluun.


ESE-Tekniikka Oy

ESE-Tekniikka Oy:n liiketoiminta koostuu huolto- ja asennustoiminnoista sekä palveluliiketoiminnasta, johon kuuluvat mm. aurinkosähköasennukset. Vuonna 2020 yhtiö jäi budjetoidusta liikevaihto- ja tulostavoitteestaan, sillä se ei voittanut kilpailutuksessa yhtään mittavaa verkonrakennusurakkaa.

ESE 120 vuotta

9.10.2020 tuli kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun Mikkeliin perustettiin Osakeyhtiö Mikkelin sähkölaitos. Sähköyhtiön tehtäväksi annettiin kohtuullista korvausta vastaan ylläpitää kaupungin katuvalaistusta ja toimittaa sähköä yksityisille.

Juhlavuoden kunniaksi teetettiin historiikki ”Valonsynnytyslaitoksesta kiertotalouden pioneeriksi: Etelä-Savon Energia Oy 120 vuotta”, mutta suunnitellut juhlat ovat jääneet Covid-19 -pandemian vuoksi toistaiseksi pitämättä. Näillä näkymin katuvalojen syttymisen 120-vuotisjuhlaa vietetään lokakuussa 2021.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys


202020192018
Liikevaihto45,8 milj. euroa50,5 milj. euroa47,1 milj. euroa
Liikevoitto0,8 milj. euroa5,0 milj. euroa4,0 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-0,9 milj. euroa5,1 milj. euroa1,8 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %0,8 %5,1 %3,2 %
Omavaraisuusaste %16,1 %18,4 %17,3 %
Oman pääoman tuotto %-3,0 %14,4 %4,3 %
Korolliset pitkäaikaiset velat100,6 milj. euroa96,4 milj. euroa97,5 milj. euroa
Investoinnit11,7 milj. euroa14,4 milj. euroa8,0 mij. Euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)0,90,91,1
Liikevaihto/ työntekijä0,4490,4950,453 milj. euroa
Taseen loppusumma162,2 milj. euroa160,7 milj. euroa158,7 milj. euroa
Sähkön myynti GWh182 GWh195 GWh186 GWh
Kaukolämmön myynti GWh343 GWh386 GWh388 GWh
Sähkön siirto GWh309 GWh332 GWh344 GWh