ESE täyttää 120 vuotta 9.10.2020 - juhlat siirtyivät vuoteen 2021


ESEn 12 vuosikymmentä aikajanalla

ESEn 12 vuosikymmentä


Osakeyhtiö Mikkelin Sähkölaitos perustettiin 9.10.1900, kun tuli tarve parantaa silloin kaasulampuilla tehtyä valaistusta Mikkelin keskustassa. ”Valonsynnytyslaitos” Vuorikadulla käynnistyi jo vuoden kuluttua yhtiön perustamisesta ja sähkövalot syttyivät keskustaan 23.10.1901.

Sähkölaitoksen toiminta alkoi yksityisten yrittäjien toimesta. Mikkelin kaupunki oli osaomistajana ensimmäisen vuosikymmenen, mutta lunasti kaikki osakkeet vuonna 1911, kun totesi yhtiön toiminnan hyvin tuottavaksi.

Sähköntuotannossa käytettiin alussa puupohjaisia polttoaineita, Hyvin varhaisessa vaiheessa, vuonna 1919 kartoitettiin lähialueiden soita ja tutkittiin turpeen käytön mahdollisuutta. Turve tuli raaka-aineeksi kuitenkin vasta paljon myöhemmin 1980-luvulla. Sotien jälkeen, suuren jälleenrakentamisen aikana, puusta oli suuri pula, ja sähköntuotantoon käytettiin puupolttoaineiden lisäksi mm. koksia.

Mikkelin silhuetissa näkyvä Vuorikadun tuotantolaitoksen piippu muurattiin tiilistä vuonna 1936. Vuorikadun piippu uusittiin nykyiseksi teräspiipuksi viisikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1986.

Sähkölaitoksen merkitys oli Suomen sotien aikaan suuri, sähkölaitos turvasi sähkön toimituksen Päämajaan ja viestikeskus Lokkiin, vaikka sähköverkko kärsi talvisodan pommituksissa mittavat vahingot. Sähkölaitoksen arkistot tuhoutuivat täysin kaupungintalossa pommituksen vuoksi syttyneessä tulipalossa. Sähkölaitoksen toimistot siirtyivät tuotannon yhteyteen Vuorikadulle, kun vuonna 1949 rakennus sai toisen kerroksen ja uudenaikaiset toimistotilat.

1940-1950 luku oli voimakasta rakentamisen ja kasvun aikaa, ja toiminta tehostui kun avuksi saatiin ensimmäinen kuorma-auto vuonna 1950. Kaukolämpötoiminta alkoi Mikkelissä vuonna 1958, neljäntenä kaupunkina Suomessa, kun perustettiin Kiiskinlämpö Oy lämmittämään Vesitorninkadulla olevaa kiinteistöyhtiö Sinitornia. Ensimmäisenä kaupunginosana Siekkilä liitettiin kaukolämpöverkkoon vuonna 1966 ja tämän jälkeen kaukolämpöverkon rakentaminen kiihtyi yhä useamman kaupunginosan liityttyä kaukolämpöön.

1980-luvulla kaukolämpötoiminta oli jo yhtä suurta kuin sähkön tuotanto, joten yhtiön nimi muutettiin Mikkelin Energialaitokseksi vuonna 1981. Samalla osakeyhtiö lakkautettiin ja yhtiö muuttui kaupungin liikelaitokseksi, jonka ylintä valtaa käytti energialautakunta. Saman vuoden lopulla valmistui ensimmäinen lämpökeskus Pursialan tontille. Vajaa kymmenen vuotta myöhemmin Pursialan tontilla otettiin käyttöön ensimmäinen vastapainevoimalaitos.

Vuonna 1994 liikelaitos yhtiöitettiin takaisin osakeyhtiöksi, Etelä-Savon Energia Oy (ESE) perustettiin.

2000-luvulla Pursialassa rakennettiin toinen voimalaitosyksikkö (Pursiala 2). Yhtiön liiketoiminnoista sähköasennus ja lämpölaitosten huolto eriytettiin ESE-Tekniikka Oy:ksi (2000) ja sähkön siirtoliiketoiminta ESE-Verkko Oy:ksi (2004). Vuosituhannen alussa ESElle rakennettiin myös laatujärjestelmä ja ensimmäiset www-sivut. Vesivoimaa hankittiin vuonna 2003 perustetusta Koskienergia Oy:stä yhdessä Ääneseudun Energian ja Kuoreveden sähkön kanssa. Myös tuulivoimahankkeisiin lähdettiin mukaan. Vuosikymmenen lopulla ESE osti StoraEnsolta Venäjällä Tihvinässä toimivan yrityksen.

2010-luku oli taas vahvan kasvun aikaa. Vuonna 2013 ESE lanseerasi ensimmäiset aurinkosähkötuotteensa avaimet käteen -periaatteella. Samana vuonna käynnistyi kaasuliiketoiminta, kun biokaasulaitos Biohauki Oy perustettiin ja laitoksen valmistuttua myöhemmin Haukivuorelle, alkoi liikennekaasun tuotanto ja jakelu. Vuonna 2013 Pursiala 2 voimalaitokselle tehtiin suuri investointi, jonka jälkeen tämä voimalaitosyksikkö muuttui täysin puupohjaisia polttoaineita käyttäväksi laitokseksi. Pursialan rantaan nousi uusi maamerkki vuonna 2016, kun kaukolämpöakku valmistui.

Vuonna 2017 ESE alkoi määrätietoisesti kehittämään energianhallintajärjestelmä Foremicaa. Markkinoille keväällä 2018 lanseerattu Foremica pystyy yhdistämään energian kulutuksen ja omatuotannon (esim. aurinkoenergian) optimaalisesti käyttäen aina edullisinta energiaa kiinteistössä. Kiinteistön sähköverkon hallinnointi ja sähköauton latauksen portaaton joustaminen tekevät Foremicasta hyödyllisen esimerkiksi taloyhtiöille. Lisäksi Foremica on valmis ratkaisu sähkön reservimarkkinoille, jotka tulevat olemaan lähivuosina energia-alan merkittävin satsaus.

Syksyllä 2017, yli sata vuotta yrityksen perustamisen jälkeen, ESE ja Suur-Savon sähkö perustivat yhteisen sähkönmyyntiyhtiön, Lumme Energian, jonne siirtyivät kaikki yhtiöiden sähkönmyynnin asiakkaat. Kaksi vuotta myöhemmin ESE myi osakkuutensa ja lopetti kokonaan sähkönmyynnin.

Vuonna 2020 ESE-konsernissa työskentelee noin 100 henkilöä. Konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaa, energialiiketoiminta ja voimaliiketoiminta, talousosasto ja hallinto sekä kolme ESEn 100 % omistamaa tytäryhtiötä: ESE-Verkko Oy, ESE-Tekniikka Oy ja Huippuenergia Oy.

ESE on tulouttanut Mikkelin kaupungille keskimäärin runsaat 4 miljoonaa euroa vuosittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kokonaistuloutus on ollut yli 40 M€. ESEllä on merkittävä rooli kaikessa Mikkelin kaupungin kehittämisessä.

Juhlavuodelle suunnitellut suuremmat tapahtumat on kaikki siirretty järjestettäväksi vuonna 2021 sitten, kun tapahtumien järjestäminen on taas turvallista.

Lisätiedot toimitusjohtaja Erkki Karppanen, puh. 040 535 9999