GSRN-tunnus ja sen käyttäminen

Suomessa siirrytään käyttämään uudenmallisia GSRN-tunnuksia 21.2.2022 alkaen. GSRN-tunnus korvaa vanhat käyttöpaikkatunnukset.

Suomessa on kaikkiaan 3,6 miljoonaa sähkönkäyttöpaik­kaa. Sähkönkäyttöpaikka voi olla esimerkiksi koti, urheilukenttä, jäätelökioski, teollisuuslaitos tai muu sähköä käyttävä paikka. Jokaisesta sähkönkäyttöpaikasta löytyy jakeluverkkoyhtiön ja sähkönmyyjän järjestelmistä paljon tietoa, kuten sähkönkäyttöpaikan omistajan tai haltijan yhteystiedot ja käyttöpaikan kulutustiedot. Tietoa säh­könkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautet­tuina eri yritysten omiin järjestelmiin ja tieto on vaihtunut niiden välillä hitaasti. Esimerkiksi sähkönmyyjää vaihdetaan Suomessa vuosittain noin 400 000 kertaa.


Tätä tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen järjestelmä. Järjestelmä tulee paran­tamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja verkkopalvelusta vastaavan osapuolen toimintaa, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, kautta tietoja tulee käyttämään noin sata sähkönmyyjää ja yli 80 verkkkopalvelusta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä. Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paik­kaan parantaa myös kaikkien sähkönkäyttäjien saamaa palvelua.


Muutoksen yhteydessä jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa saa yksilöllisen tunnisteen. ESE-Verkon vanha 5-9 merkkinen käyttöpaikkatunnus korvataan 18 merkkisellä GSRN-tunnuksella. Uusi määrämuotoinen GSRN-tunnun muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta. ESE-Verkon yritystunniste on 643007127 ja se on yhteinen kaikilla asiakkaillamme. Loppuosan 9 merkkiä ovat yksilöllisiä jokaisella käyttöpaikalla.

Alla on esimerkki GSRN-tunnuksen näkymisestä laskuillamme 08.11.2021 alkaen.
21.2.2022 alkaen laskuilla ja sopimuspohjilla näytetään vain uusi GSRN-tunnus.