ESE-Verkko Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelman kuuleminen: vastaa 20.6. mennessä
​​​​​​​

Energiaviraston määräysten mukaan jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta.
Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät.


ESE-Verkko Oy:n osalta asiakkaiden ja sidosryhmien kuuleminen on mahdollista 20.6.2022 saakka. Jokaisella on siis mahdollisuus jättää kommenttinsa anonyymisti kehittämissuunnitelmaan liittyen.


ESE-Verkko Oy:n kehittämissuunnitelma on luettavissa tästä linkistä. (PDF)
Asiakas / sidosryhmään kuuluva voi jättää kommenttinsa tälle lomakkeelle.

Jakeluverkon kehittämissuunnitelman kuuleminen 2022 -vastaukset:

ESE-Verkko_jakeluverkon kehittämissuunnitelman kuuleminen_tulokset 2022