Keskeytys kaukolämmönjakelussa Pitkäjärvellä 7.6.2016

Kaukolämpöverkon korjaustyöt Rantaniityllä aiheuttavat katkoksen lämmön ja lämpimän käyttöveden jakeluun.

Kaukolämmön jakelun käyttökeskeytys ti 7.6 klo 08.00-15.00 välisenä aikana, suoritamme Rantaniityllä korjaustöitä. Lämmön/lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy ko. ajankohdaksi.

Keskeytys voi olla ilmoitettua lyhempi. Pahoittelemme kunnossapitotöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


Asiakkaille toimitetaan vielä erilliset ilmoitukset asiasta.


Käyttökeskeytysalueella:

Hiekkaranta 1-8, Rantakuja 1-7 ja Rantaniitty 1-21.