Keskeytys kaukolämmönjakelussa Nuijamiehessä 26.2. - korjausaika saattaa venyä, korjaustyö ennakoitua laajempi

Lämmön ja lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy tiistaina 26.2. klo 8-20 välisenä aikana. Suoritamme Jääkärinkadulla kaukolämpöverkon korjaustöitä.

Kaukolämmönjakelun käyttökeskeytys ti 26.2 klo 08.00-20.00 välisenä aikana, suoritamme Jääkärinkadulla korjaustöitä. Korjaustyö on osoittautunut ennakoitua laajemmaksi ja korjausalue laajenee osittain Annikinkadulle. Lämmön/lämpimän käyttöveden jakelu keskeytyy ko. ajaksi. Koetamme tavoittaa asukkaat, joita korjaustyö Annikinkadulla koskee.

Pahoittelemme korjaustöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Käyttökeskeytys on alueella: Jääkärinkatu 5-29, Linnanmäenkatu 2-4, 5 ja 7, Paavalinkatu 4, Patteristonkatu 1-5, Prikaatinkatu 3-4.

1-5, Tarkk`ampujankuja 1, Upseerikerho

Lisätietoja tarvittaessa Janne Heiskanen, puh. 044 735 3756.

Asiakkaille jaetaan ilmoitukset asiasta.