ESE - Toimitusvelvollinen sähkönmyyjä

ESE on ns. vanhan Mikkelin alueella toimitusvelvollinen sähkönmyyjä. Se tarkoittaa, että toimitamme sähköä verkkoalueellamme oleville kuluttaja-asiakkaille sekä muille sähkönkäyttäjille, joiden käyttöpaikassa on enintään 3x63 ampeerin pääsulakkeet tai joiden vuotuinen sähkönkäyttö on enintään 100 000 kilowattituntia.


Toimitusvelvollisuus perustuu lakiin, jossa määrätään, että kaikkien halukkaiden on saatava sähköä. Laki takaa sen, että kuluttajille ja sähkön pienkäyttäjille on tarjolla vähintään yksi sähköä myyvä yritys. Asiakkaita varten on esitettävä julkiset sähkön myyntihinnat ja -ehdot. Hinnankorotusten on perustuttava kustannusten nousuun, eikä hinnoittelu saa olla kohtuutonta. Energiamarkkinavirasto valvoo toimitusvelvollisuusmyyntiä ja hinnoittelua.