Kaukolämmön perusparannus Porrassalmenkadulla toukokuusta elokuuhun

Etelä-Savon Energia Oy suorittaa kaukolämmön runkojohdon ja talojohtojen perusparannuksen Porrassalmenkadulla välillä Maunukselankatu-Olkkolankatu. Saneeraustyö suoritetaan kaupungin sadevesiviemäriverkon parantamisen yhteydessä.

Perusparannustyöt alkavat toukokuussa ja jatkuvat elokuulle. Saneeraustyö tehdään vaiheittain, jolloin haitta asiakkaille ja liikenteelle on mahdollisimman vähäinen. Suoritettavien perusparannusten avulla varmistetaan laadukas ja häiriötön kaukolämmön toimitus asiakkaille myös jatkossa.

Pahoittelemme asiakkaille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

www.ese.fi
www.facebook.com/eseoy