Biohauen biokaasulaitoksen yhteyteen rakennettiin 41,6 kW-aurinkovoimala. Voimala edustaa ESEn Spector-voimalakokonaisuuskonseptia parhaimmillaan: 160 aurinkopaneelia on asennettu puutelineille VR:n kierrätettyjen ratapölkkyjen päälle. Aurinkovoimalan toimintaa ja suorituskykyä- seuraa Foremica®-energianhallintajärjestelmä.

Lue lisää


Mittava aurinkovoimala on otettu käyttöön monitoimihalli Saimaa Stadiumin kiinteistössä Mikkelin Kalevankankaalla. Hallin seinälle asennetun lähes 400 aurinkopaneelin järjestelmän toimitti ESE. Merkittävä osa kiinteistön vuotuisesta sähkönkulutuksesta katetaan uusiutuvalla energialla.

Lue lisää


ESE-konserni pääsi vuonna 2017 budjetoitua parempaan tulokseen ja teki parhaan tuloksensa
sitten vuoden 2011. Tämä saatiin aikaan erityisesti voimalaitoksen tulosparannuksen avulla, jonka
takana on suurelta osin vuonna 2016 käyttöön otettu kaukolämpöakku. Se on osoittautunut
tuottavaksi investoinniksi, koska se on mahdollistanut voimalaitoksen kaikkien kolmen kattilan
käytön optimoinnin huolellisen ajosuunnittelun avulla. Laitoksen toiminnan kehittämisessä on ollut
mukana koko henkilöstö.

Lue lisää